Käyttöehdot

L-Fashion Group Oy/Luhta Home -verkkokaupan yleiset käyttöehdot

L-Fashion Group Oy verkkopalvelun (jäljempänä ”Sivusto”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivuston käyttöä ja Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä missä formaatissa ne ovat (jäljempänä ”Aineisto”). Sivusto voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi Sivustolla erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Palveluntarjoaja

Nimi: L-Fashion Group Oy
Kotipaikka: Lahti, Suomi
Osoite: Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti
Y-tunnus: 0149158-5
Puhelin (vaihde): 03 822 111
Sähköposti: [email protected]

Muutokset sivustoon ja aineistoon

L-Fashion Group Oy:llä on oikeus, milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta ja korvausvelvollisuutta käyttäjälle muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita Sivuston ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. L-Fashion Group Oy:llä on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet

Sivustolla voidaan käyttää ns. evästeitä ("cookies") sivuston käytön seuraamiseen ja mittaamiseen. Evästeiden avulla L-Fashion Group Oy voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Myös kolmannet osapuolet voivat L-Fashion Group Oy:n luvalla asettaa evästeitä sivustolle. Näitä ovat esim. Facebook ja Google. Kolmas osapuoli toimittaa joko Palveluntarjoajalle tietoja tai tarjoaa sivuston käyttäjälle palveluja ja yksilöidyn käyttökokemuksen.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla voidaan analysoida, miten verkkosivuja käytetään ja näin parantaa käyttäjäkokemusta. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeissä olevat tiedot lähetetään selaimelta verkkopalvelimeen, ja ne sisältävät tietoja käyttäjäasetuksista, kirjautumisesta ja verkkosivujen käytöstä.

Käyttämällä Sivustoamme käyttäjä hyväksyy evästeiden tallennuksen laitteisiinsa. Jos käyttäjä ei hyväksy evästeitä, jotkin Sivuston toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

L-Fashion Group Oy:n vastuu

L-Fashion Group Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston tai Aineiston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. L-Fashion Group Oy:n tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. L-Fashion Group Oy pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. L-Fashion Group Oy ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi eikä ole vastuussa Sivustolla välitettävien tietojen tai Aineiston oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista tai epätarkkuuksista. L-Fashion Group Oy ei myöskään voi taata Sivuston tai Aineiston tai Sivuston kautta välitettävien tietojen tietoturvaa.

L-Fashion Group Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Sivuston tai Aineiston käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka L-Fashion Group Oy:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa L-Fashion Group Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Linkitettyjen verkkopalvelujen sisällöt

L-Fashion Group Oy ei vastaa Sivustonsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole L-Fashion Group Oy:n hallinnassa eikä L-Fashion Group Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. Kuluttajakäyttäjällä on kuitenkin oikeus viedä riitaisuus oman paikkakuntansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai pyytää asiassa suositusta kuluttajariitalautakunnalta.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (verkkosivussa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. L-Fashion Group Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden Sivustolla julkaisemisen ajankohtana. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot käyttäessään Sivustoa ja sitoutumaan noudattamaan niitä sekä Sivustolla erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat L-Fashion Group Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

L-Fashion Group Oy myöntää käyttäjälle näissä rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sivustoa ja Aineistoa ainoastaan näiden käyttöehtojen ja Sivustolla mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sivustoa tai Aineistoa taikka niiden osaa eikä sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa niitä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa tai Sivustolla ole nimenomaisesti annettu lupaa (esimerkiksi ns. sosiaalisen median painikkeiden avulla). Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten.

Henkilötiedot

L-Fashion Group Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Tiettyjen Sivuston osioiden käyttäminen, kuten ostaminen verkkokaupassa, edellyttää henkilötietojen antamista. L-Fashion Group Oy voi tallentaa henkilötietoja lainsäädännön sallimin tavoin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriinsä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy kyseistä rekisteriä koskevasta rekisteriselosteesta.

 

Päivitetty 25.11.2019